Tarix fakültəsində 2023/2024-cü tədris ilinin qış imtahan sessiyasının növbəti mərhələsi başlamışdır

TARİX FAKÜLTƏSİNDƏ 2023/2024-CÜ TƏDRİS İLİNİN QIŞ İMTAHAN SESSİYASININ NÖVBƏTİ MƏRHƏLƏSİ BAŞLAMIŞDIR

TƏLƏBƏ-MÜƏLLİM HEYƏTİ ŞƏHİDLƏR XİYABANINI ZİYARƏT EDİB

TƏLƏBƏ-MÜƏLLİM HEYƏTİ ŞƏHİDLƏR XİYABANINI ZİYARƏT EDİB

“TÜRK DÜNYASI: ORTAQ TARİXİ-MƏDƏNİ DƏYƏRLƏR, MÜASİR REALLIQLAR VƏ GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ” MÖVZUSUNDA I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

“TÜRK DÜNYASI: ORTAQ TARİXİ-MƏDƏNİ DƏYƏRLƏR, MÜASİR REALLIQLAR VƏ GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ” MÖVZUSUNDA I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

"ZƏFƏR SALNAMƏSİNİN MÜƏLLİFİ - İLHAM ƏLİYEV" ADLI TƏDBİR BAŞ TUTUB

"ZƏFƏR SALNAMƏSİNİN MÜƏLLİFİ - İLHAM ƏLİYEV" ADLI TƏDBİR BAŞ TUTUB

TƏLƏBƏLƏRİMİZ BDU-NUN HEYDƏR ƏLİYEV MUZEYİNİ ZİYARƏT EDİBLƏR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ BDU-NUN HEYDƏR ƏLİYEV MUZEYİNİ ZİYARƏT EDİBLƏR

HEYDƏR ƏLİYEVİN ƏSƏRLƏRİ AZƏRBAYCAN TARİXİNİ ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN MƏNBƏ KİMİ

HEYDƏR ƏLİYEVİN ƏSƏRLƏRİ AZƏRBAYCAN TARİXİNİ ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN MƏNBƏ KİMİ

Elanlar

Əlaqə
Bakı Dövlət Universiteti, Yeni Tədris binası, 8-9-cu mərtəbələr, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi, 33, AZ 1148
Tel.: +994 12 5391068 [email protected]
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət