Fakültə üzrə ixtisaslar

Tarix fakültəsi 105 illik fəaliyyət tarixi ərzində yüksəkixtisaslı tarixçi kadrlar hazırlayan nüfuzlu təhsil və elm mərkəzinə çevrilmiş, Azərbaycanda elmin və mədəniyyətin inkişafına güclü təkan vermişdir.

Müasir dövrün tələblərinə cavab verən tarixçi kadrların hazırlanması istiqamətində yeni, mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir:

Tarixçi tələbələrin dil və kompüter hazırlığına, nadir ixtisaslar üzrə (tarixi demoqrafiya, mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq, muzeyşünaslıq, diyarşünaslıq, etnologiya) mütəxəssislər hazırlanmasına diqqət artırılmış, bu məqsədlə yeni elmi bölmələr, mərkəzlər və kafedralar yaradılmış və Tarix fakültəsinin qəbul planı artırılmışdır.

Tarix fakültəsində hazırlanan kadrlar Respublikanın dövlət orqanları, elm və təhsil müəssisələrində uğurla fəaliyyət göstərirlər.

Hazırda fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır:  

Bakalavriat

Magistratura

Doktorantura

050214 - Tarix

060206 - Tarix

5502.01 - Ümumi tarix

050116 - Tarix müəllimliyi

060111 - Tarix müəllimliyi

5503.02 - Vətən tarixi

050212 - Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə)

060211 - Regionşünaslıq

5503.01 - Ölkələr tarixi

050212 - Regionşünaslıq (Amerika üzrə)

060207- Antropologiya

5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi

 

 

5508.01 - Tarixi coğrafiya

 

 

5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tədqiqat üsulları

 

 

5101.01 - Mədəni antropologiya

 

 

5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya

Fakültədə təhsil forması əyani və qiyabidir. Təhsil Azərbaycan, rus və ingilis dillərində aparılır. 

 

Əlaqə
Bakı Dövlət Universiteti, Yeni Tədris binası, 8-9-cu mərtəbələr, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi, 33, AZ 1148
Tel.: +994 12 5391068 [email protected]
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət