Tanınmış məzunlar

HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEV (1923-2003)

HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEV (1923-2003)

AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ, GÖRKƏMLİ DÖVLƏT XADİMİ, SİYASƏTÇİ

İSHAQ MƏMMƏDRZA OĞLU CƏFƏRZADƏ (1895-1982)

İSHAQ MƏMMƏDRZA OĞLU CƏFƏRZADƏ (1895-1982)

Əməkdar elm xadimi, Qobustan qaya təsvirlərinin tədqiqatçısı

YUSİF BƏHLUL OĞLU YUSİFOV (1906-1995)

YUSİF BƏHLUL OĞLU YUSİFOV (1906-1995)

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sədri (1947-1951)

ƏLİSÖHBƏT SUMBAT OĞLU SUMBATZADƏ (1907-1992)

ƏLİSÖHBƏT SUMBAT OĞLU SUMBATZADƏ (1907-1992)

Azərbaycan SSR Əməkdar elm xadimi

ZÜLFƏLİ İMAMƏLİ OĞLU İBRAHİMOV (1910-1972)

ZÜLFƏLİ İMAMƏLİ OĞLU İBRAHİMOV (1910-1972)

BDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının qurucusu və ilk müdiri (1941, 1967-1972)

SƏİDƏ ƏHMƏD QIZI İMANZADƏ (1910–1992)

SƏİDƏ ƏHMƏD QIZI İMANZADƏ (1910–1992)

Tarix fakültəsinin dekanı (1964)

İSMAYIL ABBAS OĞLU  HÜSEYNOV (1910-1969)

İSMAYIL ABBAS OĞLU HÜSEYNOV (1910-1969)

Akademik, tarix elmləri doktoru adına layiq görülən ilk azərbaycanlı

MƏMMƏDƏMİN ADİL OĞLU QAZIYEV (1914-1982)

MƏMMƏDƏMİN ADİL OĞLU QAZIYEV (1914-1982)

Əməkdar Elm xadimi, Tarix fakültəsinin dekanı (1970-1977)

MƏMMƏDƏLİ MURAD OĞLU HÜSEYNOV (1922-1992)

MƏMMƏDƏLİ MURAD OĞLU HÜSEYNOV (1922-1992)

Arxeoloq, paleantropoloq, BDU-nun Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının müdiri (1976-1992)

ƏLÖVSƏT GÜLÜŞ OĞLU QULİYEV(1922-1969)

ƏLÖVSƏT GÜLÜŞ OĞLU QULİYEV(1922-1969)

Tarix fakültəsinin dekanı, Azərbaycan SSR EA-nın Tarix və Fəlsəfə İnstitutunun direktoru

İQRAR HƏBİB OĞLU ƏLİYEV (1924-2004)

İQRAR HƏBİB OĞLU ƏLİYEV (1924-2004)

Akademik, əməkdar elm xadimi, AMEA-nın Tarix İnstitutunun direktoru (1978-2004)

ARİF NƏZƏR OĞLU HEYDƏROV (1926-1978)

ARİF NƏZƏR OĞLU HEYDƏROV (1926-1978)

Dövlət xadimi, Azərbaycan SSR-nin Daxili İşlər naziri (1970–1978)

CƏMİL BAHADUR OĞLU QULİYEV (1927-2010)

CƏMİL BAHADUR OĞLU QULİYEV (1927-2010)

AMEA-nın vitse-prezidenti (1997-2010), Akademik

Əlaqə
Bakı Dövlət Universiteti, Yeni Tədris binası, 8-9-cu mərtəbələr, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi, 33, AZ 1148
Tel.: +994 12 5391068 [email protected]
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət