Qrantlar

Layihənin adı: Elmi Biliklərin İnteqrasiyasi İnstitutunun (Institute of Knowledge Integration) Tədqiqat qrantları çərçivəsində iri həcmli elmi məqalənin yazılması layihəsi 

Donor: Gürcüstan, Elmi biliklərin İnteqrasiyası İnstitutu

Mövzu: XIX əsrin birinci yarısında Şimal-Qərbi Azərbaycan əhalisinin milli-azadlıq hərəkatında İslam amili

İcraçı: Elvira Lətifova

Müddət: 2 il - aprel, 2023 - aprel, 2024


Layihənin adı: EU4 Dialogue Programme

Donor: Avropa Birliyi

Mövzu:Cənubi Qafqaz və Moldova tarixçiləri

İcraçı: Lalə Əliyeva

Müddət: 2 il - yanvar, 2022 - dekabr, 2023


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Rusiya Federasiyasının Azərbaycan diasporası: tarixi demoqrafiya problemləri

İcraçı: Gülzar Novruzova

Müddət: 2016/2017-cı tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Qafqazda “Yeni Böyük oyun” – Türkiyənin xarici siyasəti

İcraçı: Murad Əsədov

Müddət: 2016/2017-cı tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Soyuq müharibə illərində Türkiyə və ABŞ münasibətlərinin araşdırılması

İcraçı: Leyla Quliyeva

Müddət: 2016/2017-cı tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında əməkdaşlıq

İcraçı: Əzim Heydərov

Müddət: 2016/2017-cı tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Azərbaycan və Türkiyə arasında münasibətlərin geostrateji aspektləri

İcraçı: Gülcənnət Hüseynli

Müddət: 2016/2017-cı tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Səlahəddin Eyyubi haqqında tarixi məlumatlar

İcraçı: Səfiyyə Gülmalıyeva

Müddət: 2016/2017-cı tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Türk xalqları tarixi fənninin tədrisi kabinetinin ya­radılması

İcraçı: Sevinc Ruintən

Müddət: 2014/2015-ci tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə türk dövlətlərinin mövqeyi

İcraçı:Orxan İsayev 

Müddət: 2014/2015-ci tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Tarix fakültəsi professor-müəllim heyətinin və tələbələrinin bəzi demoqrafik göstəriciləri barədə

İcraçı: Aynurə Rzayeva

Müddət: 2014/2015-ci tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Şimal-Qərbi Azərbaycan əhalisinin təhsil səviyyəsi

İcraçı: Leyla Vaqif qızı

Müddət: 2014/2015-ci tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Terrora qarşı mübarizə çərçivəsində ABŞ-Əfqanistan münasibətləri (XXI əsr)

İcraçı: Nərmin Əhmədova

Müddət: 2014/2015-ci tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Tarix fa­kültəsinin video-foto fondunun yaradılması

İcraçı: Abutalıb Cəlilov, Zaur Abdullayev

Müddət: 2012/2013-cü tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: XIX yüzillik və XX yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-tarixi görüşlər

İcraçı: Sevinc Qasımova

Müddət: 2012/2013-cü tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Türkiyə – Ermə­nistan münasibətlərində Azərbaycan amili (XX əsrin sonu - XXI əsrin əvvəllərində)

İcraçı: Şəbnəm Hacıyeva

Müddət: 2012/2013-cü tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan Kommunist Partiyasının anti-Azərbaycan siyasəti

İcraçı: Sərxan Ağayev

Müddət: 2012/2013-cü tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Ermə­nistanın Azərbaycana təcavüzü, Dağlıq Qarabağ probleminə müasibətdə türk dövlətlərinin mövqeyi

İcraçı: Rəfael Hüseynov

Müddət: 2012/2013-cü tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Yəhudi xalqının etno-psixologiyası və onların dünyada yayılması prosesi

İcraçı: Cavid Mövsümlü

Müddət: 2012/2013-cü tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Azərbaycan iki müstəqillik dövründə

İcraçı: Şəlalə Məmmədova

Müddət: 2011/2012-ci tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: XIX əsrin birinci yarısında carizmin Azərbaycanda iqtisadi siyasəti

İcraçı: Aynurə Məmmədova

Müddət: 2011/2012-ci tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində neft strategiyası

İcraçı: Seymur Mövlayev

Müddət: 2011/2012-ci tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti Bakı Dövlət Universiteti tarixçi-alimlərinin araşdırma­larında

İcraçı: Aysel İsazadə

Müddət: 2011/2012-ci tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Şimal-Qərbi Azərbaycanın toponimikasında qədim türk tayfa izləri

İcraçı: Elvira Lətifova

Müddət: 2010/2011-ci tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Yaxın Şərq münaqişəsi zəminində Türkiyə-Israil münasibətləri və ABŞ

İcraçı: Aytən Abbasova

Müddət: 2010/2011-ci tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Qafqaz regionunun dünya dövlətlərinin maraqları sisteminə daxil olması (XX–XXI əsrlərdə)

İcraçı: Səkinə Abbasova

Müddət: 2010/2011-ci tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: I Şah İsmayıl Səfəvi və Azərbaycan Səfəvi dövlətinin təşəkkülü

İcraçı: Nazim Xəlilov

Müddət: 2010/2011-ci tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri dünya dövlətlərinin maraqları sistemində

İcraçı: Sevinc Ruintən

Müddət: 2009/2010-cu tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Müasir dövrün İslam mədəniyyəti paytaxtları

İcraçı: Səidə Quliyeva

Müddət: 2009/2010-cu tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: 2008-ci ilin avqust hadisələrinin Cənubi Qafqaza təsiri

İcraçı: Rauf Həsənov

Müddət: 2009/2010-cu tədris ili


Layihənin adı: Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı

Mövzu: Səfəvi dövlətinin etnik mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi məsələsinə dair

İcraçı:  Qəhrəman Abdullayev

Müddət: 2009/2010-cu tədris ili

 

 

Əlaqə
Bakı Dövlət Universiteti, Yeni Tədris binası, 8-9-cu mərtəbələr, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi, 33, AZ 1148
Tel.: +994 12 5391068 [email protected]
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət