ED.2.20 Dissertasiya Şurası

Tarix fakültəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 28 dekabr 2019-cu il və 12 may 2023-cü il  tarixli əmrləri ilə təsdiq edilmiş, tarix üzrə elmlər doktoru və tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyaların müdafiəsini keçirən  Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində yaradılmış ED.2.20 Dissertasiya Şurası fəaliyyət göstərir. Dissertasiya Şurası 2022-ci ildə 13 uğurlu müdafiə keçirmiş, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə bir nəfər elmlər doktoru, 12 nəfər isə fəlsəfə doktoru diplomu almışdır.

Dissertasiya Şurası hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 12 may 2023-cü il tarixli əmri əsasında fəaliyyətini davam etdirir.

ED.2.20 Dissertasiya Şurasının tərkibi:

s/s

Soyadı, adı, atasının adı, şurada vəzifəsi

Şurada təmsil olunduğu elm sahəsi, ixtisasın şifri və adı

1

İbrahim Xudaverdi oğlu Zeynalov (sədr)

t.e.d., prof. 5503.02 – “Vətən tarixi”

2

Tahir Şamil oğlu Baxşəliyev (sədr müavini)

t.e.d., prof. 5503.02 – “Vətən tarixi”

3

Kəmalə Telman qızı Nəcəfova  (elmi katib)

t.ü.f.d., dos. 5503.02 – “Vətən tarixi”

4

Fazil Eynulla oğlu Baxşəliyev

t.e.d., dos. 5503.02 – “Vətən tarixi”

5

İradə Hüseynqulu qızı Hüseynova

t.e.d., prof. 5503.02 – “Vətən tarixi”

6

Sevda Bəhmən qızı Hüseynova

t.ü.f.d., dos. 5503.02 – “Vətən tarixi”

7

İsmayıl Məhəmməd oğlu Məmmədov

t.e.d., prof. 5503.02 –  “Vətən tarixi”

8

Əsməd İmamməmməd qızı Muxtarova

t.e.d., prof. 5503.02 –  “Vətən tarixi”

9

Aidə Rəhim qızı Bağırova

t.e.d., dos.  5502.01 – “Ümumi tarix”

10

Məmmədağa Ələkbər oğlu Baxışov

t.ü.f.d., dos.  5502.01 – “Ümumi tarix”

11

Sevinc İsrafil qızı Əliyeva

t.e.d., dos.  5502.01 – “Ümumi tarix”

12

Fərhad Rafiq oğlu Cabbarov

t.e.d., dos.  5502.01 – “Ümumi tarix”

13

Rövşən Qabil oğlu Hətəmov

t.ü.f.d., dos.  5502.01 – “Ümumi tarix”

14

Zeynal Mədət oğlu Həsənəliyev

t.e.d., prof.  5502.01 – “Ümumi tarix”

15

Lalə Cavid qızı Hüseynova

t.e.d. - 5502.01 – “Ümumi tarix”

16

Elvira Məhəmməd qızı Lətifova

t.ü.f.d., dos.  5502.01 – “Ümumi tarix”

 

Dissertasiya Şurasının 5502.01 - “Ümumi tarix” və 5503.02 – “Vətən tarixi” ixtisasları üzrə Elmi Seminarlarının 18 nəfər (hər birində 9 nəfər olmaqla) üzvü var. Onlardan 7 nəfəri elmlər doktorudur.

5503.02 – “Vətən tarixi” ixtisası üzrə

s/s

Soyadı, adı, atasının adı, seminarda vəzifəsi

Elmi dərəcəsi, ixtisasının şifri və adı

Elmi adı

İş yeri, vəzifəsi

1

Fazil Eynulla oğlu Baxşəliyev (sədr)

t.e.d., 5503.02 – “Vətən tarixi”

dosent

BDU-nun Slavyan ölkələri tarixi kafedrasının professoru,

ED 2.20 Dissertasiya Şurasının üzvü

2

Sevinc Binyət qızı Qasımova (elmi katib)

t.ü.f.d., 5503.02 – “Vətən tarixi”

dosent

BDU-nun Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasının dosenti

3

Mehman Qəhrəman oğlu Abdullayev (üzv)

t.ü.f.d., 5503.02 – “Vətən tarixi”

dosent

BDU-nun Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının müdiri

4

Lətifə Ağaqasım qızı Əliyeva (üzv)

t.e.d., 5503.02 - “Vətən tarixi”

 

BDU-nun Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələri üzrə) kafedrasının dosenti

5

Bəxtiyar Eyvaz oğlu Nəbiyev (üzv)

t.ü.f.d., 5503.02 - “Vətən tarixi”

dosent

BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının dosenti

6

Azad Əhmədağa oğlu Rzayev (üzv)

t.ü.f.d., 5503.02 - “Vətən tarixi”

dosent

BDU-nun Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələri üzrə) kafedrasının müdiri

7

Cəmilə Yaşar qızı Rüstəmova (üzv)

 

t.e.d., 5503.02 - “Vətən tarixi”

dosent

BDU-nun Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələri üzrə) kafedrasının professoru

8

Ələmdar Əli oğlu Şahverdiyev (üzv)

t.ü.f.d., 5503.02 - “Vətən tarixi”

 

BDU-nun Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələri üzrə) kafedrasının dosenti

9

Bəymirzə Şabı oğlu Şəbiyev (üzv)

t.ü.f.d., 5503.02 -

“Vətən tarixi”

dosent

BDU-nun Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının dosenti

5502.01 - “Ümumi tarixi” ixtisası üzrə

s/s

Soyadı, adı, atasının adı, seminarda vəzifəsi

Elmi dərəcəsi, ixtisasının şifri və adı

Elmi adı

İş yeri, vəzifəsi

1

Aidə Rəhim qızı Bağırova (sədr)

t.e.d., 5502.01 - “Ümumi tarixi”

dosent

BDU-nun Asiya və Afrika ölkələri  tarixi kafedrasının dosenti,

ED 2.20 Dissertasiya Şurasının üzvü

2

Günel Sədaqət qızı Əliyeva – Məmmədova (elmi katib)

t.ü.f.d., 5502.01 - “Ümumi tarixi”

 

BDU-nun Asiya və Afrika ölkələri  tarixi kafedrasının baş müəllimi

3

Şirinbəy Hacıəli oğlu Əliyev (üzv)

t.ü.f.d., 5502.01 - “Ümumi tarixi”

dosent

Bakı Slavyan Universitetinin Diplomatiya və xarici siyasət kafedrasının dosenti

4

Qismət Şahbala oğlu Davudov (üzv)

t.ü.f.d., 5502.01 - “Ümumi tarixi”

dosent

BDU-nun Asiya və Afrika ölkələri  tarixi kafedrasının dosenti

5

Şahin Fazil oğlu Fərzəliyev (üzv)

t.e.d., 5502.01 - “Ümumi tarixi”

professor

AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Tarixin nəzəriyyəsi, mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq şöbəsinin professoru

6

Musa Cəfər oğlu Qasımov (üzv)

t.e.d., 5502.01 - “Ümumi tarixi”

AMEA-nın müxbir üzvü

AMEA, Qafqazşünaslıq İnsitutunun direktoru

7

Rövşən Arif oğlu Muğanlinski (üzv)

t.ü.f.d., 5502.01 - “Ümumi tarixi”

dosent

BDU-nun Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının dosenti

8

Zərifə Firudin qızı Nəzirli (üzv)

t.ü.f.d., 5502.01 - “Ümumi tarixi”

 

BDU-nun Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının müəllimi

9

Sevinc Fərrux qızı Ruintən (üzv)

t.ü.f.d., 5502.01 - “Ümumi tarixi”

dosent

BDU-nun Türk xalqları tarixi kafedrasının dosenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əlaqə
Bakı Dövlət Universiteti, Yeni Tədris binası, 8-9-cu mərtəbələr, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi, 33, AZ 1148
Tel.: +994 12 5391068 [email protected]
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət